Na początek – zmiany

Mój blog miał być trochę bardziej ogólny, choć oczywiście sporą jego część zamierzałam poświęcić na luźne teksty natury socjologicznej. Jednak już po publikacji pierwszego tego typu tekstu, kilka znajomych mi osób ucieszyło się z tego, że będzie to blog typowo ,,socjologiczny”. Nie ukrywam, że większość z nich to osoby, z którymi nieraz prowadziłam ,,socjo-dyskusje” i…